Walne Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. odbywają się na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

Spółka nie przewiduje transmitowania ani rejestrowania obrad Walnego Zgromadzenia, z uwagi na związane z tym koszty i ryzyka, jak również ze względu na dotychczasowe doświadczenia odnośnie organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń, które nie wskazują na potrzebę zapewniania transmisji.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołane na dzień 21 lipca 2017 r.

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz inne dokumenty związane ze zwołanym na dzień 21 lipca 2017 roku Nadzwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniem :

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - zestawienie proponowanych zmian w Statucie Spółki

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBKM.pdf

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. zwołane na dzień 15 maja 2017 r.

Poniżej znajdą Państwo ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika oraz inne dokumenty związane ze zwołanym na dzień 15 maja 2017 roku Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniem:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15 maja 2017 r.

W 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. odbyło się przed dopuszczeniem akcji na rynku regulowanym (23.03.2016 r.)