Opis Grupy Kapitałowej

Polski Bank Komórek Macierzystych  S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej. W skład Grupy wchodzi Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. oraz 22 podmioty, z których czternaście prowadzi bank komórek i tkanek, dwa usługi diagnostyczne, jeden tzw. szpital jednego dnia oraz działalność badawczo-rozwojową. W ramach Grupy funkcjonuje też podmiot prowadzący gabinety ultrasonograficzne oraz podmiot prowadzący działalność medialną. Ponadto jeden z podmiotów wykonuje usługi na rzecz pozostałych spółek z Grupy, a jeden świadczy usługi pośrednictwa w zakresie sprzedaży usług medycznych.

Schemat struktury Grupy Kapitałowej PBKM