Od 14 lat PBKM konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą o akwizycje i stały wzrost organiczny. W ciągu ostatnich 5 lat PBKM (działający na rynku międzynarodowym pod marką FamiCord Group) podwoił udział w rynku europejskim.

Do trwałych przewag konkurencyjnych Spółki należą:

  • silna pozycja marki FamiCord Group na arenie międzynarodowej
  • właściwy dobór rynków – PBKM działa na większości najważniejszych rynków w Europie
  • własne lokalne laboratoria specjalizujące się w preparatyce krwi pępowinowej, w tym 2 klasy GMP i 3 posiadające akredytacje AABB
  • dobre dopasowanie oferty do siły nabywczej klientów – około 2/3 próbek jest opłacanych w modelu abonamentowym
  • duża i szybko rosnąca baza klientów abonamentowych zawierających wieloletnie umowy o bardzo niskim współczynniku churn <1%
  • stała współpraca z ponad 10 000 partnerami medycznymi – lekarzami, położnymi, szkołami rodzenia i klinikami
  • najwięcej zastosowań komórek macierzystych w terapiach spośród banków rodzinnych w Europie – dotychczas poddano terapii ponad 140 osób

Celem strategicznym PBKM jest utrzymanie blisko 20% wzrostu liczby próbek, a także dalszy wzrost penetracji na rynkach strategiczny dzięki zwiększającej się świadomości społecznej i skuteczności terapii wykorzystujących komórki macierzyste.

Krótko po giełdowym debiucie PBKM S.A. w drugim kwartale 2016 roku Grupa PBKM (Famicord) przechowywała ok 131 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (łącznie w segmentach B2C i B2B), co plasuje ją wśród trzech największych podmiotów zajmujących się tą działalnością w Europie i zapewnia niekwestionowaną pozycję lidera w Polsce.

Grupa szacuje, że do końca 2019 roku liczba przechowywanych próbek w samym segmencie B2C wzrośnie do 200 tys.