Polski Banki Komórek Macierzystych (PBKM), który przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy, konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą o akwizycje i stały wzrost organiczny.

Do trwałych przewag konkurencyjnych Spółki należą:

  • silna pozycja marki FamiCord Group na arenie międzynarodowej - największy bank komórek w Europie z 30% udziałem w rynku
  • właściwy dobór rynków – FamiCord Group działa na większości najważniejszych rynków w Europie:
    • Grupa FamiCord bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.
  • własne lokalne laboratoria specjalizujące się w preparatyce krwi pępowinowej klasy GMP i posiadające akredytacje AABB: Polska (Warszawa, Kraków), Hiszpania (Girona), Turcja (Ankara), Węgry (Budapest), Rumunia (Bucharest), Szwajcaria (Contone, Marly), Portugalia (Cantanhede), Hiszpania (Madrid)
  • duża i szybko rosnąca baza klientów abonamentowych zawierających wieloletnie umowy o bardzo niskim współczynniku churn <1%
  • stała współpraca z ponad 10 000 partnerami medycznymi – lekarzami, położnymi, szkołami rodzenia i klinikami
  • najwięcej zastosowań komórek macierzystych w terapiach spośród banków rodzinnych w Europie – dotychczas poddano terapii ponad 1 100 osób

Celem strategicznym PBKM jest utrzymanie blisko 20% wzrostu liczby próbek, a także dalszy wzrost penetracji na rynkach strategiczny dzięki zwiększającej się świadomości społecznej i skuteczności terapii wykorzystujących komórki macierzyste.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Grupa FamiCord przechowywała ponad 311 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 416 tys. wszystkich próbek biologicznych.