W Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A.  realizowany jest program motywacyjny na lata 2016-2019, którego celem  jest stworzenie mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w kolejnych latach obrotowych, a także stworzenie mechanizmów wynagradzania członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów spółki  i Grupy Kapitałowej.

Informacje nt. Programu Motywacyjnego.pdf