Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), działający na rynku międzynarodowym pod marką FamiCord Group, to założony w 2002 roku bank krwi pępowinowej, zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego. Celem działalności PBKM jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny. Obecnie PBKM prowadzi działalność w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Łotwa, Węgry, Rumunia) oraz południowej (Hiszpania, Włochy,Turcja) a poprzez partnerów biznesowych również w innych krajach – m.in. Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Ponadto od  2014 roku PBKM świadczy także usługi w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP) bazujących na komórkach macierzystych pozyskiwanych od honorowych dawców. Pod względem liczby nowo pozyskiwanych próbek, PBKM jest najszybciej rosnącym podmiotem spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie.

Więcej informacji na temat usług PBKM na stronie www.pbkm.pl