Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM), działający na rynku międzynarodowym pod marką FamiCord Group, to założony w 2002 roku bank krwi pępowinowej, zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców w ramach tzw. bankowania rodzinnego. Celem działalności PBKM jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Grupa FamiCord jest największym bankiem komórek macierzystych w Europie z 30% udziałem w rynku uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Portugalii i Hiszpanii. Na koniec drugiego kwartału 2019 roku Grupa przechowywała ponad 319 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 428 tys. wszystkich próbek biologicznych.

Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich, Włoszech oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już ponad 500 razy (docelowo będzie 8 prób klinicznych).

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na temat usług PBKM na stronie www.pbkm.pl