Wybierz miesiąc

Raport z dnia 06/09/2019 17:33

RB nr 30_2019_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.pdf

Raport z dnia 10/09/2019 15:07

RB nr 31_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.pdf

Raport z dnia 16/09/2019 18:29

RB nr 32_Otrzymanie od akcjonariuszy żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

RB nr 32_Wniosek o zwołanie NWZ_załącznik.pdf

Raport z dnia 17/09/2019 16:53

RB nr 33_Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych.pdf

RB nr 33_Załącznik_OGŁOSZENIE NWZ 14_10_2019 r.pdf

Raport z dnia 17/09/2019 17:04

RB nr 34_Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych.pdf

RB nr 34_PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 14_10_2019.pdf