For Investors:
Paweł Dunalewicz
e.mail: pawel.dunalewicz@ccgroup.pl
tel.: +48 697 613 709
For media:
Michał Wierzchowski
e.mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl
tel.: +48 531 613 067

Dane spółki

Adres:

PBKM S.A.
al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
tel./fax: (22) 4364050

e.mail: Powiadomienia@pbkm.pl

godziny otwarcia: 8:30-17:30

REGON:017452559
NIP: 5252239973

Kapitał zakładowy:

2 840 891,00 PLN

KRS:
Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000166106, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy