Aktualność z dnia 28/01/2019

5 kwietnia 2019 r. - jednostkowy raport roczny za rok 2018 r.
5 kwietnia 2019 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2018 r.
22 maja 2019 r. - skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
26 sierpnia 2019 r. - skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2019 r.
15 listopada 2019 r.- skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 r.