20191116 PBKM Group financial results after Q3 2019_press release.pdf

20191116 Grupa PBKM wyniki finansowe 1-3Q 2019_informacja prasowa.pdf

20191016 PBKM pozyskane nowe próbki w 3Q 2019_informacja prasowa.pdf

20191014 PBKM issue shares _press release.pdf

20191014_PBKM emisja akcji _informacja prasowa.pdf

20190909 Active Ownership Fund increased its shareholding in PBKM to 31.62%_press release.pdf

20190909 Fundusz Active Ownership zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie PBKM_informacja prasowa.pdf

20190826 FamiCord Group financial results H1 2019_press release.pdf

20190826 Grupa PBKM wyniki finansowe 1H 2019_informacja prasowa.pdf

20190719 PBKM FamiCord Group new samples in Q2 2019_press release.pdf

20190719 PBKM pozyskane nowe próbki w 2Q 2019_informacja prasowa.pdf

20190606 Stemlab takes over Bebecord a Portuguese stem cell bank_press release.pdf

20190606 PBKM przejęcie Bebecord_informacja prasowa.pdf

20190522 PBKM financial results Q1 2019_press release.pdf

20190522 PBKM wyniki finansowe 1Q 2019_informacja prasowa.pdf

20190423 PBKM FamiCord Group new samples in Q1 2019_press release.pdf

20190423 PBKM pozyskane nowe próbki w 1Q 2019_informacja prasowa.pdf

20190405 Polski Bank Komórek Macierzystych publishes financial results for 2018_press release.pdf

20190405 Grupa PBKM skonsolidowane wyniki finansowe za 2018_informacja_prasowa.pdf

20190304 PBKM_letter of intent CelluGen_press release.pdf

20190304 PBKM_list intencyjny z CelluGen_informacja prasowa.pdf

20190222 PBKM_Memorandum of Understanding Esperite_Back-Up Agreement Cryo Save_press release.pdf

20190222 PBKM_list intencyjny z Esperite i umowa z Cryo Save_informacja prasowa.pdf

20190121 FamiCord Group new samples in Q4 2018_press release.pdf

20181205 PBKM won a prestigious award in an international competition_press release.pdf

Financial results of Polski Bank Komórek Macierzystych_FamiCord Group for Q3 2018_press release.pdf

20181119 Grupa PBKM skonsolidowane wyniki finansowe 1_3Q 2018_informacja_prasowa.pdf

20181026 PBKM capital increase by way of share issue_press release.pdf

20181026 PBKM emisja akcji_informacja prasowa.pdf

20181019 FamiCord Group new samples in Q3 2018_press release.pdf

20181019 PBKM pozyskane nowe próbki w 3Q 2018_informacja prasowa.pdf

20180925 Polish Stem Cell Bank has finalized the acquisition of Stemlab_press release.pdf

20180925 Polski Bank Komórek Macierzystych sfinalizował akwizycję Stemlab_informacja prasowa.pdf

20180913 Polish Stem Cell Bank initiated strategic cooperation with Dystrogen Therapeutics_press_release.pdf

20180913 PBKM współpraca z Dystrogen Therapeutics_informacja_prasowa_.pdf

20180911 PBKM pozyskanie finansowania na akwizycje_informacja_prasowa.pdf

Financial results of Polski Bank Komórek Macierzystych_FamiCord Group for H1 2018_press release.pdf

Grupa PBKM skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2018_informacja_prasowa.pdf

20180712 FamiCord Group takeover Stemlab_press_release.pdf

20180712 PBKM przejęcie portugalskiej spółki Stemlab_informacja_prasowa.pdf

20180518 PBKM skonsolidowane wyniki finansowe 1Q 2018_informacja prasowa.pdf

20180517 PBKM_akwizycja szwajcarskiej spółki Biocell Lugano_informacja_prasowa.pdf

20180515 PBKM emisja obligacji_informacja_prasowa.pdf

20180417 PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 1Q 2018_informacja prasowa.pdf

20180416 PBKM kupił akcje VITA 34.pdf

20180329 PBKM wyniki finansowe 2017.pdf

20180226 PBKM NextCell trzech pacjentów z cukrzycą leczonych komórkami macierzystymi.pdf

20180125 PBKM NextCell pierwszy pacjent z cukrzycą leczony komórkami macierzystymi.pdf

20180115 PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 2017.pdf

PBKM rozpoczęcie badań klinicznych terapii komórkami macierzystymi_informacja prasowa.pdf

PBKM wyniki finansowe 1_3Q2017_informacja prasowa.pdf

PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 3Q 2017.pdf

PBKM nawiązał współpracę z amerykańską firmą PlumCare

NextCell ma zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych leku na cukrzycę.pdf

PBKM wyniki finansowe w 1H2017_informacja prasowa.pdf