20180712 PBKM przejęcie portugalskiej spółki Stemlab_informacja_prasowa.pdf

20180518 PBKM skonsolidowane wyniki finansowe 1Q 2018_informacja prasowa.pdf

20180517 PBKM_akwizycja szwajcarskiej spółki Biocell Lugano_informacja_prasowa.pdf

20180515 PBKM emisja obligacji_informacja_prasowa.pdf

20180417 PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 1Q 2018_informacja prasowa.pdf

20180416 PBKM kupił akcje VITA 34.pdf

20180329 PBKM wyniki finansowe 2017.pdf

20180226 PBKM NextCell trzech pacjentów z cukrzycą leczonych komórkami macierzystymi.pdf

20180125 PBKM NextCell pierwszy pacjent z cukrzycą leczony komórkami macierzystymi.pdf

20180115 PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 2017.pdf

PBKM rozpoczęcie badań klinicznych terapii komórkami macierzystymi_informacja prasowa.pdf

PBKM wyniki finansowe 1_3Q2017_informacja prasowa.pdf

PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 3Q 2017.pdf

PBKM nawiązał współpracę z amerykańską firmą PlumCare

NextCell ma zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych leku na cukrzycę.pdf

PBKM wyniki finansowe w 1H2017_informacja prasowa.pdf

PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 2Q 2017_informacja prasowa.pdf