20180226 PBKM NextCell trzech pacjentów z cukrzycą leczonych komórkami macierzystymi.pdf

20180125 PBKM NextCell pierwszy pacjent z cukrzycą leczony komórkami macierzystymi.pdf

20180115 PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 2017_informacja prasowa.pdf

PBKM rozpoczęcie badań klinicznych terapii komórkami macierzystymi_informacja prasowa.pdf

PBKM wyniki finansowe 1_3Q2017_informacja prasowa.pdf

PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 3Q 2017.pdf

PBKM nawiązał współpracę z amerykańską firmą PlumCare

NextCell ma zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych leku na cukrzycę.pdf

PBKM wyniki finansowe w 1H2017_informacja prasowa.pdf

PBKM pozyskane oraz przechowywane próbki krwi pępowinowej w 2Q 2017_informacja prasowa.pdf