Wybrane skorygowane pozycje (w mln PLN)20132014201520162017*2018*
Przychody 72,1 85,0 104,8 128,8142,8161,6
EBITDA 13,3 18,9 27,3 35,239,845,2
Zysk netto 8,0 13,1 18,0 23,624,626,3
* dane skorygowane o zdarzenia jednorazowe, zmiany standardów rachunkowości oraz koszty badań i rozwoju (dla EBITDA)