Największy dotychczas akcjonariusz PBKM – zagraniczny fundusz Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, zwiększył zaangażowanie w akcjonariacie Polskiego Banku Komórek Macierzystych z 19,75% do 31,62% udziału w ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Więcej informacji: http://bit.ly/2kbGEMC
Czytaj więcej >o Active Ownership Fund zwiększył do 31,62% udział w akcjonariacie PBKM