Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM, Grupa PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie FamiCord, największy bank komórek macierzystych w Europie – w okresie trzech kwartałów 2019 roku (1-3Q 2019) wypracował:
  • 138,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 21,3% wyższe w porównaniu analogicznego okresu roku ubiegłego;
  • 22,1 mln zł zysku EBITDA (skorygowany o zdarzenia jednorazowe), wobec 32 mln zł skorygowanej EBITDA w 1-3Q 2018;
  • 21 mln zł zysku EBITDA gotówkowa (cash EBITDA)*;
  • 15,5 mln zł skorygowanego zysk netto, wobec 20,1 mln zł skorygowanego zysku netto w 1-3Q 2018.
Więcej informacji: http://bit.ly/2rTOFcl

*Cash EBITDA = przychody netto ze sprzedaży – przychody z bankowania rodzinnego w grupie B2C rozpoznane zgodnie z MSSF + przychody zafakturowane z bankowania rodzinnego w grupie B2C – koszty operacyjne bez amortyzacji + wynik na pozostałej działalności operacyjnej.

Czytaj więcej >o Wyniki finansowe Grupy PBKM po trzech kwartałach 2019 r